Wednesday, September 30, 2020

BÂY GIỜ

   (Mấy hôm nay phụ dọn người bạn 90 tuổi vào Nhà Già, nhớ đến nhà Thơ Nhất Tuấn)  

 

 Bây giờ thỉnh thoảng đọc tin nhắn  

 Một người bạn Văn mới qua đời  

 Người bạn làm Thơ vào Dưỡng Lão  

 Mặc tã, nói cười như trẻ thơ  

 

Bây giờ có những tin như thế  

Nghe như tin nắng chợt nắng to  

Nghe như thời tiết sang mùa lạnh  

Nghe thì nghe sao chặn được mùa  

 

Nghe như đàn chim bỏ vòm cây  

Nghe như con sóc bỗng bỏ bầy  

Nghe thì nghe không gọi lại được  

Gọi làm chi chim, sóc dọn nhà  

 

Ừ, chuyện một đời  là như thế  

Thổi sợi tóc trắng tiễn nhau thôi  

Con chim con sóc đều đi cả  

 Bây giờ thanh thản đợi… bao giờ.  

 

tmt