Sunday, October 16, 2022

Màu Son, Ngụm Đường Thi

 Màu Son
Mùa thu vừa bước ra từ núi
Cúi xuống hôn lên trán dòng sông
Em có còn nguyên màu son đỏ
Hôn hộ tình anh trên lá phong.

 Ngụm Đường Thi
Lá phong vàng dát ngoài cửa sổ
Những giọt lệ đen nhỏ trong ly
Tôi cúi xuống góc thời gian thơm ngát
Uống từng ngụm Đường thi.
tmt