Tuesday, May 17, 2022

ĐỢI / tmt dịch thơ Rumi


Ta đợi người ở đây

Phá vỡ niềm im lặng

Ta đợi người ở đây

Rung hồn người thức dậy

Ta đợi người ở đây

Đánh thức tình yêu này

 (tmt dịch)