Tuesday, January 16, 2024

GIÓ ĐÔNG

 


GIÓ ĐÔNG

Mùa Xuân đã về tới đây                
ngửa bàn tay
hạt tuyết gầy vừa rơi 
tháng cuối năm, 

tháng đang vơi       
tôi đầu năm
nhặt tuổi tôi thật đầy     

Cứ thản nhiên
tháng năm
bay
ngày hôm nay
có níu ngày hôm qua
mỗi ngày rơi một
đóa hoa
cánh hoa rụng xuống
hay là
thời gian

Mây thời gian
gió thời gian
tuổi tôi trôi
vội  
trôi vàng về đâu
tóc nào rơi
xuống
vai nhau
nhặt lên một sợi
nhìn nhau
vỡ òa

Quê hương xa
thật là xa
dòng sông
ngọn núi
chỉ là chiêm bao

Nhắc chi chuyện của hoa đào
Để cho cánh cửa nghẹn ngào gió Đông.


tmt- cuối năm Quý Mão 2023