Sunday, August 4, 2019

TIỄN BẠN KIM NHUNG

 ( Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời )
 Gửi anh Đỗ Hữu Nho và Gia Đình 

Hôm qua bạn tôi đi
 Bạn tôi đi xa lắm 
Miệng ngậm một câu kinh
 Bạn đi hai mắt nhắm 

Tôi úp mặt vào tay 
Nước mắt như muối xót 
Hình như bàn tay tôi 
Ai cắt đi một ngón

 Bàn tay tôi thương tích 
Khua vào một khoảng không 
Bàn tay mất một ngón 
Ôi nỗi đau khôn cùng

 Bạn tôi đi thật rồi 
Để lại một khoảng trống 
Hỏi có bao nhiêu hoa  
Lấp đầy được khoảng trống

 Bạn tôi đi thật rồi
 Miệng ngậm một câu kinh 
Tôi gửi ngàn mắt lệ
 Xâu thành chuỗi An Bình 

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời (*) 

Câu kinh là trầm hương 
Chữa những lòng muối xót 
Tôi gửi tấc lòng tôi 
Đốt theo tàn tro bạn. 

Trần Mộng Tú Ngày 3 tháng 8 năm 2019

 (*) Kinh Hòa Bình- Thánh Phanxico