Hình ảnh Cuối năm Trời mời một bữa tuyết
 Khách trần gian quá đỗi hân hoan
 Cả một bàn tiệc toàn mầu trắng
 Rượu trắng tràn lan đổ xuống bàn.
tmt

Vẽ hoa cho ngày LỄ MẸ
05-13-2018