Thơ Phổ NhạcQuán Lạ  -  Thơ Trần Mộng Tú - Hoàng Quốc Bảo phổ Nhạc -  Thái Hiền
Quán Lạ  - Thơ Trần Mộng Tú - Hoàng Quốc Bảo phổ Nhạc - Ý Lan


1 Dòng Sông Đứng Lại (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Phạm Anh Dũng) Quỳnh Lan hát:
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dong-song-dung-lai-quynh-lan.EaSvOdd8TOuy.html

2. Tháng Mười Hoa Cúc (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Phạm Anh Dũng) Thùy An hát
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thang-muoi-hoa-cuc-thuy-an.0AY1UoZmouWT.html

3. Tháng Mười Hoa Cúc (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Hoàng Quốc Bảo) Lâm Dung hát:
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/Music/ThangMuoiHoaCuc.mp3

4. Quán Lạ (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Hoàng Quốc Bảo) Thái Hiền hát:
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/quan-la-thai-hien.o2mZHSXk2LJH.html

5. Giọt Tình Sầu (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Nam Lộc) Khánh Ly hát:
http://www.chacha.vn/song/giot-tinh-sau,838918.html

6. Chia Tay (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Nhật Ngân) Như Quỳnh hát:
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chia-tay-nhat-ngan-tran-mong-tu-nhu-quynh.h8XEj8U6eZ.html

7. Kiếp Sau (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Nhật Ngân) Ái Vân hát:
http://www.nhatngan.com/main/index.php/nhc-ph-th/214-kip-sau-nhc-nht-ngan-th-trn-mng-tu-ai-van-trinh-bay

8. Mùa Thu Paris (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Nguyễn Minh Châu) Thanh Đạm hát:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/1429

9. Nhân Chứng (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Vũ Tiến Dũng) Thanh Lan hát:
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhan-chung-thanh-lan.GA6fN0oaJu.html

10. Thanh Xuân (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Nguyễn Tuấn) Lâm Dung hát:
http://laamdung.com/2013/11/17/thanh-xuan/

11. Gọi Anh Mùa Xuân (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Anh Bằng) Lâm Thúy Vân hát:
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/goi-anh-mua-xuan-lam-thuy-van.G3mgctoivM.html