Sunday, December 1, 2019

Tạ ơn

Tạ Ơn
Xin tạ ơn giọt sương
Nhỏ trên bàn tay nhỏ
Xin tạ ơn ngọn gió
Thổi bay đi nỗi buồn
Tạ ơn con chuồn chuồn
Trên nhánh hoa mùa hạ
Tạ ơn con sóc lạ
Chạy vào vườn hôm qua
Tạ ơn từng vạt nắng
Vắt qua hàng rào thưa
Tạ ơn những giọt mưa
Ru tóc buồn thôi khóc
Ôi Trời thì rộng quá
Mặt đất thì bao la
Ta trải cả hồn ta
Thấm nhuần ơn mưa móc

Tạ ơn những người bạn
Lòng trải như khăn điều
Ta vắt trên vai mỏng
Nghe ấm tuổi xế chiều.   (Thanksgiving 2018)

 Xin tạ ơn các con
Đã sống đời lương hảo
Những đứa cháu như ngọc
Còn nguyên dấu tinh khôi
Xin tạ ơn bầu trời
Đã cho mưa cho nắng
Tạ ơn những hạt thóc
Vì ta đã nẩy mầm
Tạ ơn đóa tầm xuân
Nở trên hàng rào đổ
Con chim dưới mái hiên
Vịt vào vườn đặt ổ
Bình minh trên cánh cửa
Trăng ngủ nhờ hiên nhà

Miền đất lạ mang mang
Ta lạc loài phận mỏng
Lượng Trời thật bao dung
Đổ tràn ơn mưa móc.   (Thanksgiving 2019)