Friday, June 18, 2021

TRĂNG

Trăng bên ngoài cửa sổ

Vướng trên cây đào già

Chim mổ từng mảnh trăng

Chê trăng còn xanh quá

Người đàn bà trong giường

Đắp tấm chăn trăng mới

Xoay thế nào cũng thấy

Sao mình cũ thế này

Mặt trăng và con chim

Cây đào và thiếu phụ

Em có nghe gì không

Thời gian như mảnh vỡ

Con chim đã bay xa

Người đàn bà đã mất

Chiếc giường không hơi ấm

Vết trũng đầy bóng trăng

tmt – 8/17/2020