Wednesday, August 3, 2022

Trần Mộng Tú: SAY

 Em vừa uống xong ly rượu

mặt em đỏ như mặt trời

tim em mặt trăng òa vỡ

bàn tay em như cành hoa

nở những đóa hoa sao nhỏ

 

Em đi bằng những ngón chân

mà sao không chạm mặt đất

nghê thường múa khúc dọc ngang

em bay vào vùng huyễn hoặc

vứt áo lạnh vào góc phòng

chiếc khăn thả rơi trên đất

em thả em vào câu thơ

không làm sao ra được nữa

 

Này anh, bàn tay đâu nhỉ

cho em mượn nắm được không

ngụm rượu chiều nay rót xuống

cho dòng sông thêm mênh mông

 

Em đỏ hay là rượu đỏ

em say hay rượu say em

cả dòng sông cũng túy lúy

cứ đòi nắm lấy tay em

chao ôi dòng sông say rượu

dắt tay em đi tìm anh

thế nào cả hai cũng lạc

 Vì tình yêu ở khúc quành.

 


 Drunk

 I just had a goblet of wine

my face got crimson like the sun

my heart the exploding moon

my hand a sprig of flowers

blossoming into tiny stars

 

I walked on tiptoe, somehow

I felt I did not touch the earth

I danced the Rainbow Skirt

backward, forward, sideways

and flew into the land of phantasmagory

I tossed my coat to the corner

and dropped my scarf on the floor

then let myself drifted along a stream of verse

and of it found no way out

 

Was I red or the wine red

was I drunk from wine, or wine infatuated with me

the river, too, being dead drunk

insisted on holding me

O my! the drunken river grasped my hand

leading me in search of you

we both will sure get astray

 

As love lies where the river winds.

 (Translated by Phạm Trọng Lệ, Virginia 6/12/08)

 

[Thế Kỷ 21, số 231, tháng bảy, 2008, trang 51]