Tuesday, July 4, 2017

Tiếng Nổ

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017


Những đốm lửa sáng lên
Bên kia hồ
Những con mắt
Những ngôi sao
Những hạt bụi bay lả tả
Tất cả đều màu đỏ
Này anh
Có nghe trong trái tim em
Trong lồng ngực anh
Tiếng nổ


Đất nước này đang mừng ngày sinh nhật
thứ 241
Họ ăn mừng Độc Lập
Họ ăn mừng quyền được sống, được tự do và được theo đuổi hạnh phúc

Trên quê hương mình
Ngày hôm qua
Ngày hôm kia
Tháng trước
Năm ngoái
Có bao nhiêu người bị bắt, bị nhốt, bị đem ra xử
Bao nhiêu người vẫn chạy, vẫn trốn, vẫn la hét, vẫn xuống đường vẫn đòi được sống, được tự do và được theo đuổi hạnh phúc.

Em hỏi anh
Bao giờ những ngọn pháo bông được đốt lên ở những phiên tòa
Bao giờ trong mắt anh
Trong mắt em
Trong mắt mọi người dân Việt
Những ngôi sao màu đỏ
Những hạt bụi màu đỏ
Nổ tung những đốm lửa Nhân Quyền

Có không anh
Cho đất nước mình một ngày Độc Lập.

tmt
Jul.4th /2017