Sunday, May 26, 2019

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BIỂN

                   Gửi Trùng Dương và biển Bandon.OR

 Ngôi nhà đó nằm song song với biển
 có người đàn bà thích đuổi theo mây
 buổi sáng nàng nghe sóng ngoài biển gọi
 khép cửa sau lưng buộc vội dây giầy

 Người đàn bà băng mình trên cát
 vết chân in sóng xóa vội đi
 nàng ném trái tim mình trên mặt biển
 sóng cuốn thật xa
 chẳng để lại gì

 Người đàn bà vẫn đuổi theo mây
 có đôi khi mây đuổi lại nàng
 mỗi ngày nàng ném một trái tim trên sóng
 biển nhận vào
 với tất cả hoang mang

 Mây và nàng
 bây giờ đã lẫn vào nhau
 biển mang dấu chân nàng đi
 sóng lại đánh vào bờ
 người đàn bà vừa chạy trong mây
 vừa thong thả ném
 từng trái tim mình
 vào lòng biển hư vô.

Trần Mộng Tú

 Tháng 9/2009