Wednesday, November 20, 2019

THÁNG MƯỜI MỘT VÀ CÁNH ĐỒNG MÙ SƯƠNG               Sáng nay khi đi ra ngoài thành phố
               Con đi qua một cánh đồng mù sương
               Có đàn cừu đang lơ mơ ăn cỏ
               Cừu mẹ cừu con trắng lẫn vào sương
          
               Có hàng cây hai bên đường vàng lá
               Có chiếc lá rơi làm con rưng rưng
               Con nhớ mẹ cũng úa vàng như lá
               Đã rơi xuống ở bên kia dòng sông

               Con ở bên này giơ tay ra với
               Đôi bờ sinh tử trắng xóa mênh mông
               Chiếc lá vàng rơi trôi hoài trôi mãi
               Con đứng nhìn theo nước mắt lưng tròng
               
                Con bây giờ cũng đang là cừu mẹ
                Đàn cừu con còn trắng những sợi len
                Chúng lăn qua cánh đồng không rào cản
                Con buồn như đôi que đan bị bỏ quên
                 
               Đôi que đan nằm trong ngăn tủ cũ
                Suốt một đời nhớ hơi ấm của len.

                tmt

                (Tháng mười một là tháng mẹ mất- 11-16/1990 )

                 Rồi hôm nay con bắt đầu vàng lá
                 Con nghiêng tai đợi tiếng gọi dòng  sông
                 Nước lớn, nước ròng con nào biết trước
                 Mẹ con mình có gặp lại nhau không.

                   Sinh nhật 12/19/2017