Sunday, January 5, 2020

Bài Thơ Cuối Năm


Bây giờ hai người hai phòng
Gối hai thành một không nằm chung chăn
Tiếng thở hai vách song song
Hình như tiếng gió ngoài sông thổi vào
Mùa hạ mùa thu theo nhau
Nhặt trên gối sợi ngả màu giữa xuân
Sáng nay bỗng lạnh bàn chân
Tìm hơi ấm cũ chung chăn với tình.

tmt
Cuối năm 2019