Sunday, July 12, 2020

Giả và Thật

  
Sáng nay soi gương thấy mình bỗng giả
Mắt mũi tóc da khác hẳn ngày thường
Nhìn mãi không ra một khuôn mặt lạ
Có phải chính mình đang đứng trước gương
Da mình đang vàng bỗng ai tẩy trắng
Tự nhiên vươn vai cao lớn khác thường
Đang ở miền Đông ai lôi sang Bắc
Gậy gộc biểu tình như một người điên
Mình đang thật hay chính mình cũng giả
Thế giới loài người có thật hay không?

Chúa Phật một hôm rủ nhau lánh mặt
Để cả nhân gian còn một lũ khùng.

tmt
Jul.8/2020