Sunday, July 12, 2020

PHÍA BÊN KIA BIỂN


Cánh diều trên bầu trời
im lặng
nghe gió nói

Em biết không
biển cũng im lặng
thật sâu

biển đang nghe
sóng nói

sóng nói thật nhiều
tiếng lao xao đập
đầy ắp ngực anh

Không phải đâu
đó là tiếng em gọi….. anh
….từ phía bên kia biển.

tmt
Pacific Ocean- Jul.4th-2020