Wednesday, September 17, 2014

TÌNH YÊU TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN

Trong hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn vào tháng 7, 2013, nhà văn Trần Mộng Tú đã thuyết trình đề tài: 
Tình Yêu trong tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn.
Muốn đọc hay muốn xem Trần Mộng Tú nói về Tình Yêu, xin bấm vào đây.
-----------------------------------------------------------------------------------------------