Saturday, September 12, 2015

TRẢ LẠI TÔI


                                 


                                 Trả lại tôi người mẹ
                                    Mẹ đến đón, ôm tôi
                                    Trường đã tan cửa đóng
                                    Bạn đã về hết rồi
                                    Tôi đợi đã lâu lắm
                                    Bóng mẹ biệt tăm hơi

                                    Hãy trả lại cho tôi
                                    Người con trai duy nhất
                                    Trả lại nguyên hình hài
                                    Không mảnh nào được mất
                                    Tôi cất con vào lòng
                                    Chỗ an bình duy nhất

                                     Hãy trả lại cho tôi
                                     Cô con gái xinh đẹp
                                     Cô còn qúa thanh tân
                                     Để đi vào cõi chết
                                     Tối nay người yêu đến
                                     Họ nói chuyện cưới xin

                                     Hãy trả lại cho tôi
                                     Người cha rất cần thiết
                                     Tôi có một câu hỏi
                                     Sẽ gọi cha tối nay
                                     Cha tôi không về nữa
                                     Câu hỏi chôn trong mây

                                     Hãy trả lại cho tôi
                                     Người vợ trong căn bếp
                                     Đàn con đang ngóng chờ
                                     Ngọn đèn bắt đầu mờ
                                     Thức ăn bắt đầu nguội
                                     Nàng ở đâu bây giờ

                                     Hãy trả lại cho tôi
                                     Người chồng rất kính yêu
                                     Chàng là cha đàn trẻ
                                     Là linh hồn gia đình
                                     Không có chàng cuộc sống
                                     Sẽ bước vào chông chênh

                                      Hãy trả lại cho tôi
                                      Người bạn tôi tâm đắc
                                      Người biết khóc biết cười
                                      Biết chia cơm nhường áo
                                      Và sẽ bước cùng tôi
                                      Đến cuối đường không mỏi

                                      Hãy trả lại cho tôi
                                      Một mặt trời không lửa
                                      Tiếng sấm không nổ tung
                                      Buổi sáng không lo sợ
                                      Nước mắt không ướt ngày

                                      Tôi sẽ trả lại anh
                                      Con dao không có lưỡi
                                      Súng không đạn trong nòng
                                      Bàn tay không nắm đấm
                                      Tôi sẽ trả lại anh
                                      Tình yêu cho nỗi ghét
                                      Băng bó cho vết thương
                                      Đắp bồi cho mảnh vỡ

                                      Và rồi anh sẽ có
                                      Một trái tim an bình
                                                                                                  
                                            ( Gửi những nạn nhân ngày 9/11/01)    
                                           9/26/01