Wednesday, September 23, 2015

Sáng Thu Phân


Sáng nay mùa thu vào thành phố
màu xanh đang phai trên vòm cây
cuống lá đỏ làm tim sai nhịp
nghe tên mình ai gọi quanh đây

mùa thu về cõng trên lưng gió
mang đi đâu những nắm thời gian
lá chín tới như đời vừa chín
tóc như mây bay theo nắng vàng

cũng nơi này mùa thu năm đó
tiếng cười như ngọc áo phai mơ
trăng thu non hàm răng cắn vỡ
mắt như nai làm rơi câu thơ

sáng nay thu tìm về phố cũ
có người đi tìm mãi một người
chỉ nghe trong gió hồn du mục
giơ tay hứng được chiếc vàng rơiNgày Thu Phân- Tháng 9/23/2015