Friday, October 30, 2015

Trăng Hoa


Nhìn đâu cũng một màu hoa
Bóng nào cũng tưởng như là bóng trăngThere is nothing you can see that is not a flower
there is nothing you can think that is not the moon.

Matsuo Basho