Thursday, August 3, 2017

một mình trong quán


                  Em ngồi một mình
       giọt cà phê hết
       hồn như tháng giêng
       tiếc hoài hương tết

       Em ngồi một mình
       giọt cà phê đắng
       tâm như tháng hai
       thèm một ngụm nắng

       Em ngồi một mình
       giọt cà phê sữa
       tình như tháng ba
       chờ hoa đào nở

       Em ngồi một mình
       ly cà phê cạn
       lòng như tháng tư
       đứt ra từng đoạn

       Tháng năm tháng sáu
       ngồi nhớ Sài Gòn
       cà phê ngày ấy
       thơm như ngụm hôn

       Rồi tháng nào nhỉ
       ly vuột khỏi tay
       cùng quê hương vỡ
       mảnh trong hồn đầy

    Em ngồi chơ vơ
     quê người một cõi
     nhìn chiếc ly không
     nghe hồn bỗng mỏi.
    
 tmt
12/2010