Saturday, May 21, 2016

Gửi Người Em Vũng Áng


                

Tôi đứng bên ngoài đất nước

 Nhìn về Vũng Áng xa xăm

Hỏi em có còn ra biển

Ngóng thuyền mắt lệ đăm đăm


Thuyền không kéo về bến nữa

Người ngư phủ đã chết rồi

Cá cũng chết theo ngư phủ

Trắng bờ trắng bãi trắng trời


Như khăn sô giăng trên cát

Chập chùng bụng cá nằm phơi

Tiếng cười ngày nao trên bến

Đã  lăn chìm đáy biển rồi


Tôi nghe em gào như sóng

Ôm con bơi cạn giữa đường

Mẹ con trầy da tróc vẩy

Muối nào rắc xuống vết thương


Ngư dân để tang cho biển

Tiều phu để tang cho rừng

Trên những cánh đồng nứt nẻ

Nhà nông mắt lệ khô tròng


Tôi đứng bên ngoài đất nước

Nhìn đâu cũng thấy bóng em

Một em hình thù rất lạ

Như con cá chết nằm nghiêng.


5/19/2016