Friday, May 13, 2016

TRANSFORMERSĐất nước này có còn là đất nước tôi không
những con người
những tiếng động
những khung cảnh đường phố
sông ngòi, biển, nhà máy, cánh đồng và những dẫy núi
tất cả đều đang chuyển động, cựa quạy, bước ra từ chính nó
tất cả đang thay hình, đổi dạng
 
Đất nước tôi
bây giờ ai cũng hình như
giống một món đồ chơi rất hiện đại
Transformer
món đồ chơi nằm trong tay ai cũng có thể đổi hình
 
Hơn bốn mươi năm
một số người đã bị chính anh em mình hủy hoại hay làm cho biến mất
rồi đẻ ra một lớp mới rất lạ như từ món đồ chơi
cứ vặn tay vặn chân là ra một con người
xoay đầu xoay cổ thành con khủng long hay thành con…cá.
 
Cả đất, cả dân, cả sông ngòi, biển hồ thay hình đổi dạng
đang cái này thoắt bỗng cái kia
nước biển màu xanh thành màu đỏ
vị muối mặn thành vị tanh của thép vị chát của chì
 
đó chính là món đồ chơi đang chuyển dạng
 
Đất nước tôi bây giờ rất lạ
mỗi người cầm trên tay một món đồ chơi
càng văn minh thì đồ chơi càng biến dạng
họ thay đổi người bên cạnh xong rồi thay đổi chính mình
nên không còn nhận ra con người nguyên thủy
 
Cả một giải đất hình chữ S đang được thay dạng đổi hình
 
Món đồ chơi Transformer đang thay hình bản đồ đất Việt.
 

Tháng 5/11/2016
-Transformer là món đồ chơi có thể dùng tay xoay chuyển thành hình thể khác nhau.