Saturday, May 7, 2016

CÁ KHÔNG BIẾT NÓI


 
 
Những con cá nhỏ nhoi
chúng không hề biết nói
để chứng minh cho người
tại sao mà cá chết
nó chết cơn cớ gì
tại sao chết hàng loạt
tại sao biển tàn ác
mang chúng quăng lên bờ
thân cá phơi trong nắng
bụng cá trắng một vùng
con người cúi xuống nhặt
lệ như muối rưng rưng

Vì cá không biết nói
không biết cất tiếng kêu
bập bềnh phơi xác nhỏ
buông theo đợt thủy triều

Có phải nước đổi thay 
nên cá không thở được
nhưng đổi thay vì đâu
chỉ một mình cá biết

 Người đổ tội cho Trời
 thay thủy triều màu đỏ
 Trời kết tội con người
 làm ô nhiễm biển xanh
 con cá nhỏ ở giữa
 trơ xác trắng mong manh

Cá ơi hãy nói đi
nguyên cớ nào em chết
tại sao và vì sao

Ta bên này đại dương
tóc đã rong rêu bám
hồn muối biển Việt Nam
thân đã nồng mùi cá

Tại sao và vì sao.


Tháng 5/3/2016