Thursday, February 12, 2015

HÔN NHÂN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Theo ý On Marriage của Kahlil Gibran)
 
Hãy yêu nhau hôm nay và mãi mãi
nhưng chúng ta sẽ không trói buộc nhau
tình như gió nhởn nhơ ca hát
giữa khoảng cách hai ta
không một vướng mắc nào
 
Ta sẽ rót cho nhau đầy chén rượu
nhưng này em ta chẳng uống chung ly
mỗi giọt rượu một hương thơm riêng biệt
mỗi chiếc ly riêng ánh pha lê
 
Anh sẽ sẻ cho em chén cơm anh có
em đơm cho đầy vào bát của anh
nhưng ta sẽ chẳng cùng ăn chung bát
một bát cho em một bát cho anh
 
Như bản nhạc cùng rung lên bài hát
mỗi nốt đàn có một tiết tấu riêng
nốt thấp nốt cao từng phần âm điệu
như tính tình anh và hạnh kiểm em
 
Như cây cột trong nhà thờ riêng rẽ
đứng cách nhau cả một bức tường
mỗi chiếc cột có riêng một góc
vẫn chung vai giữ vững giáo đường
 
Anh sẽ là cây tùng cho em là liễu
mình mọc cạnh nhau nhưng không lấn sang nhau
trong một chỗ riêng tư ta càng gần gũi
không lấy bóng mình mà che mất đời nhau
 
Cho nhau trái tim nhưng đừng cất giữ
đừng biến nhau thành sở hữu riêng tư
hồn là bờ bãi tình yêu là biển 
hãy để biển luân lưu hạnh phúc giữa hai bờ.

 
On Marriage
 Kahlil Gibran
 
You were born together, and together you shall be forevermore.
You shall be together when the white wings of death scatter your days.
Ay, you shall be together even in the silent memory of God.
But let there be spaces in your togetherness,
And let the winds of the heavens dance between you.
 
Love one another, but make not a bond of love:
Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.
Fill each other's cup but drink not from one cup.
Give one another of your bread but eat not from the same loaf
Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,
Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.
 
Give your hearts, but not into each other's keeping.
For only the hand of Life can contain your hearts.
And stand together yet not too near together:
For the pillars of the temple stand apart,
And the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow