Thursday, June 12, 2014

Bài Ca Ngư Phủ

Cá ơi!
Thôi giã từ nhau nhé những chiếc vẩy hồng vẩy bạc của ta ơi 
cái đuôi em ngúc ngoắc ngoài khơi 
xa xôi lắm ta không còn với tới 
em lặn xuống thật sâu 
em sẽ bơi về đâu
tầu ta bồng bềnh tìm em trên sóng
chưa thấy em ta đã chết cùng tầu
chưa thấy em xác ta đã trôi theo rong trên biển
hay thân ta bị bắt giam trên một vùng đất không quen
 
Cá ơi! Thôi giã từ nhau nhé những chiếc vẩy hồng vẩy bạc của ta ơi
em bơi về phía Nam hay tạt về phía Bắc
làm thế nào ta tìm lại được nhau
ta gọi tên em bằng ngôn ngữ nước nào!

Ta đứng trên bờ bối rối Hồng ơi, Chim, Thu, Nụ, Đé ơi! ở quê ta những tên đó có tự lâu rồi
các em chính là một phần đời sống Việt
Rong rêu ơi!có nhớ bao lần theo cá về cùng lưới
em mang cả đại dương vào khoang thuyền này
ta nhặt mầu xanh trên những ngón tay gầy
thấy đời ta với rong rêu là một

Ta đi trên bờ hát bài ca ngư phủ Trường Sa ơi nước chẩy về đâu! Hoàng Sa ơi  có nhớ những thân tầu
đã nhuộm trắng những vệt loang của muối
Ông cha ta đã bao đời tiếp nối
giữ từng giọt nước thiêng liêng
      
Hoàng Sa ơi ! Trường Sa ơi!
Đảo của ta ơi!
Có ai đó nhầm tên em với tên phụ nữ
nên bán em đi không cần giấy thông hành.

 Tháng  12/2007