Thursday, June 12, 2014

Nước và Biển

Nếu biển không còn Nước
tìm đâu đường chân trời
nếu Nước bỗng mất biển
lằn ranh nào định nơi

Nếu anh đánh mất biển 
anh bơi về hướng nào
khi anh buông theo sóng
Nước anh ở phương nao

Nếu Nước không còn biển
Nước mất luôn bầu trời
anh không còn gì lại 
chơ vơ một phận người

Anh cho đi phần biển
anh cho đi thịt da
anh cho đi tiếng nói
anh cho đi mẹ cha

Một mai anh ngồi khóc
anh gọi biển trở về
biển không còn Nước nữa 
sóng dội khô trong hồn
        
       Anh gọi thịt da lại
thịt da lạc ngoài khơi
anh gọi mẹ cha ơi!
khác biệt rồi tiếng nói
         
Nước đã mất theo biển
muối trôi qua kẽ tay 
anh ngồi ôm mặt khóc 
biển ơi và Nước ơi! 
Tháng  12/ 2009